Friday, September 2, 2011

An open letter to Dr. Paul De Grauwe

Een open brief aan Dr. Paul De Grauwe over de Europese overheidsschuld crisis
(August 3, 2011 9:42 pm)
We moeten niet overreageren ten opzichte van de Europese schuldencrisis. Hoe kan het zijn dat een schuldencrisis in Griekenland wordt een existentiële crisis voor de Eurozone, terwijl een schuldencrisis in Californië geen internationale nieuws is? Het verschil heeft te doen met vertrouwen in de sterkte van het het financiële systeem.

Prof. De Grauwe is helemaal correct te zeggen dat de ECB alsook Europa moet een grotere rol spelen om credibiliteit in de economie van de Eurozone op te bouwen. Hij is ook correct te zeggen dat de ECB moet  meer meer serieus zijn met betrekking tot zijn rol als Lender of Last Resort. Het is ook jammer dat inflatiebeheer en prijsstabiliteit is de enige taak van de ECB.

Maar, de situatie is minder sterke dan wat legt hij uit. De EFSF kan in het toekomst een credible verzekering zijn. Vooraal als het gaat door the EFSM versterkt worden.

Een essentieel punt dat tot nu vergeten is in dit debat is manier dat nieuw geld in de economie geplaatst is. Tijdens the Britse Eerste Wereldoorlog financiële crisis geanalyseerd door Skidelsky, het belangrijk punt was dat nieuwe geld werd direct bij de import-export banken geplaatst om het effect van de Duitse embargo te annuleren. Het nieuwe geld werd gestuurd naar de bron van het probleem.

Daarom moeten we ook vandag proberen om nieuwe geld te plaatsen  naar de bron van het probleem. Dus niet alleen een kwestie van hoe veel, maar waar.

------------------------------------------------------------------------------------------
An open letter to Dr. Paul De Grauwe regarding the European sovereign debt crisis
(August 3, 2011 9:42 pm)
We should not over-react vis-à-vis the European debt crisis. How can it be that a debt crisis in Greece is an existential crisis for the euro zone, while a debt crisis in California is no international news? The difference has to do with confidence in the strength of the financial system.

Dr. De Grauwe is also completely correct to say that the ECB and Europe must play a greater role in building the credibility in the Eurozone economy and that the ECB should take seriously its role as lender of last resort. I also agree that it's really a shame that the inflation and price-stability is the only goal of the ECB.

However, the situation is less alarming than what is outlined by Dr. De Grauwe. EFSF should evolve into a credible insurance scheme in future. Especially when it goes through the EFSM strengthened.

A crucial point which has until now been overlooked in this debate is manner whereby new money is placed in the economy. During the First World War British financial crisis analyzed by Skidelsky, the important point was that new money was directly placed in the import-export banks in order to counteract the effects of the German embargo. New money was sent to the source of the problem.

We should therefore adopt a similar approach today, sending new funds directly to the source of the problem. Thus its not only a question of how much but also of where.
-----------------------------------------------------------
About the Author:
Max Berre is an economist who has worked as a sovereign debt expert at the Inter-American Development Bank in Washington and has taught financial economics at Maastricht University in the Netherlands.
Paul De Grauwe is  is Professor of international economics at the KU Leuven and former Belgian senator for the Flemish VLD Party.

2 comments:

  1. Good post! Very Hayekian as well, in a way: QE2 engineered its own failure, by channelling money into those asset classes that are in effect rather input than output, something Hayek has always warned for. Perhaps a more directed approach would work... But in that case, other Hayekian arguments become relevant.

    ReplyDelete
  2. I'm not an expert on Hayek, but I like one saying he has "Mal-investments wreck the economy". While Keynes doesn't have any similar quotes that I'm aware of, Skidelsky's idea is that we must construct a Keynesian doctrine based on what Keynes did, rather than what Keynes said. This would be a good moment to use this idea.

    ReplyDelete