Sunday, August 7, 2011

My Proposal for Flemish Labor Market Agreement Reforms

Werkgelegenheidsakkoord Hervorming
http://www.scribd.com/doc/61998958/WERKGELEGENHEIDSAKKOORD-HERVORMING
In English Below

Deze overheidsbeleid voorstel gaat over twee onderwerpen. Dit zijn de eenheidsstatuut kwestie en het probleem van de integratie van niet-EU-bevolking op de Vlaamse arbeidsmarkt.

De eenheidsstatuut is een zeer gevoelig punt op de arbeids-onderhandelingen. Terwijl de werkgeversorganisaties zijn geïnteresseerd in het nastreven van deze hervorming om de ontslag opzegtermijn te verminderen naar overeenstemming met de arbeider normen, werknemersorganisaties zijn geïnteresseerd in het gebruik van deze hervorming om de opzegtermijn naar de bediendeniveau op te bringen. 

Vlanderen scoort slecht in vergelijking met andere NUTS-1 regio’s met betrekking tot werkzaamheidsgraad van niet-EU-bevolking. Bovendien, de 2000-2008 evolutie van de werkzaamheids cijfers is indicatief van een verstreking van deze probleem. Dit betekent dat dit probleem is erger in Vlaanderen dan in de Nederlandse NUTS-1 regio's.

------------------------------------------------------------------
English
This public policy proposal is about two subjects. These are the unified labor-market statute issue (Dutch: Eenheidsstatuut) and the issue of integration on the Flemish labor market. 

The unified labor-market statute is a quite a sticking-point in Flemish labor negotiations. While the employers' organizations are interested in pursuing labor market reforms in order to shorten the mandatory layoff notice period for all workers to conform with blue-collar employment standards, labor organizations are interested in using the reform to bring the  layoff notice period for all workers to conform with standards for white-collar workers.

Flanders scores poorly compared to other NUTS-1 regions with respect to employment rates for non-EU citizens. Moreover, the 2000-2008 evolution of employment figures is indicative of a worsening of the problem. This means that the problem is more serious in Flanders than in the Dutch NUTS-1 regions.  

-----------------------------------------------------------
About the Author:
Max Berre is an economist at the EDHEC-Risk Institute (Ecole Des Hautes Etudes Commerciales du Nord) who has worked as a sovereign debt expert at the Inter-American Development Bank in Washington and has taught financial economics at Maastricht University in the Netherlands.

No comments:

Post a Comment